COOKIES

Vitajte

na stránkach RakovinaKrvi.sk, ktoré spravuje Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o. CBC III, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 2, Slovensko. Tieto zásady používania súborov cookie obsahujú informácie o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania údajov o vás prostredníctvom súborov cookie alebo iných monitorovacích technológií, keď navštívite naše stránky.

Prehľad pravidiel súhlasu s používaním súborov cookie

Právne predpisy EÚ vyžadujú, aby organizácie umiestňujúce súbory cookie prostredníctvom svojich stránok do počítačov svojich návštevníkov získali ich „súhlas“ po poskytnutí jasných a úplných informácií o tom, ako sa súbory cookie na stránke používajú.

Na splnenie týchto požiadaviek sme urobili štyri kroky:

(i)Identifikovali sme súbory cookie a iné monitorovacie technológie poskytované prostredníctvom týchto stránok, účely, na ktoré slúžia a súvisiace informácie, ako ich platnosť a či sa jedná o súbory cookie prvých alebo tretích strán.

(ii)Zhodnotili sme rušivosť týchto súborov cookie podľa očakávaní návštevníkov v oblasti ich súkromia podľa informácií získaných z bodu (i) vyššie.

(iii)Poskytli sme „jasné a úplné“ informácie o súboroch cookie pre tieto stránky s príslušnou úrovňou zverejnenia, ktorá zodpovedá charakteru rušivosti každého súboru cookie (viď. panel nastavenia súborov cookie).

(iv) Použili sme zodpovedajúcu stratégiu na získanie súhlasu so súbormi cookie na týchto stránkach s prihliadnutím k ich použitiu a miere rušivosti. Určité typy súborov cookie je možné kvalifikovať ako zákonné výnimky a pokiaľ tomu tak je, súhlas pre ne nebude požadovaný.

Stratégie získania súhlasu používané na týchto stránkach

Európske štandardy na získanie súhlasu s používaním súborov cookie a podobných monitorovacích technológií (ako je sledovací pixel alebo webový skript) (ďalej „súbory cookie“) sa naďalej vyvíjajú a zatiaľ čo predchádzajúca stratégia získania výslovného súhlasu (alebo stratégia „prijatia“) predstavujú najsilnejšie zákonné riešenia na získanie súhlasu, môžu narušiť zákazníkovu skúsenosť so stránkami a nepriaznivo ovplyvniť legitímny zber údajov na webových stránkach.

Stratégia naznačeného súhlasu nám umožňuje odvodiť súhlas tam, kde návštevník súbory cookie nezakáže (alebo „vystúpi“ zo zákazu) po zverejnení prominentných súborov cookie a jednoduchého, ľahko dostupného ovládania súborov cookie na základnej úrovni (viď. panel nastavenia súborov cookie). To návštevníkovi umožní prijať alebo zakázať súbory cookie používané na stránke.

Príslušná stratégia získania súhlasu bude záležať na miere rušivosti súboru cookie s prihliadnutím k nasledujúcim skutočnostiam:

• kto súbor cookie spravuje (napr. prvá alebo tretia strana),

• aké údaje súbor cookie zbiera,

• aký je jeho účel,

• aká je jeho platnosť,

• povaha webovej stránky, ktorá súbor cookie spravuje.

Pre súbory cookie, ktoré vyžadujú súhlas, postupujeme pri použití troch úrovní:

• súbory cookie s nízkou úrovňou rušivosti: uskutočňujeme rozšírené zverejňovanie v rámci zásad používania súborov cookie a poskytujeme jednoduché prostriedky na zákaz- nie súborov cookie a odvodzujeme súhlas so súbormi cookie tam, kde návštevník súbory cookie neodmietne.

• súbory cookie so strednou úrovňou rušivosti: postupujeme podľa rovnakej stratégie, ako pre súbory cookie s nízkou úrovňou rušivosti a tiež vykonávame kontextové zverejňovanie o súboroch cookie použitých na príslušných miestach webu (napr. zverejňovanie súborov cookie okolo cielených reklám alebo iné funkčnosti stránky závisiace na týchto súboroch cookie)

• súbory cookie s vysokou úrovňou rušivosti: zavádzame stratégiu predchádzajúceho súhlasu (napr. použitie bannera / vyskakovacieho okna vyžaduje návštevníkov súhlas s týmito súbormi cookie pred ich použitím).

Naznačený súhlas pre väčšinu súborov cookie: Súbory cookie rozmiestnené na týchto stránkach majú len nízku až strednú úroveň rušivosti.

Zverejnenie súboru cookie podľa typu, nie podľa identity: Vzhľadom na značný počet súborov cookie umiestnených na týchto stránkach sú súbory cookie rozdelené do kategórií (napr. „reklamné súbory cookie“, „analytické súbory cookie“). To umožňuje zverejnenie súborov cookie, ktoré je pre zákazníkov jednoduchšie a jasnejšie na pochopenie.

POZNÁMKA: Panel nastavenia súborov cookie poskytuje informácie o účele, platnosti a odkazy na zakázanie súborov cookie.

Odkazy na iné stránky Táto stránka môže obsahovať odkazy alebo referencie na iné webové stránky. Majte prosím na pamäti, že súbory cookie / monitorovacie technológie iných webových stránok neriadime a tieto zásady používania súborov cookie sa na také stránky nevzťahujú.

Ako nás kontaktovať

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, poznámky alebo pripomienky ohľadne týchto zásad používania súborov cookie alebo postupov týkajúcich sa informácií na týchto stránkach, kontaktujte prosím:

Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o.
CBC III, Karadžičova 12 821 08 Bratislava 2, Slovensko, Tel.: +421 2 3240 8400

Zmeny v týchto zásadách používania súborov cookie

Pokiaľ sa tieto zásady používania súborov cookie zmenia, bude ich aktualizácia zverejnená na týchto stránkach. Tieto zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 17. Októbra 2014.

Změny v těchto zásadách používání souborů cookie

Pokud se tyto zásady používání souborů cookie změní, bude jejich aktualizace zveřejněna na těchto stránkách. Tyto zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány 14.10.2014.


Typ cookie Zdroj Účel Uplynutie Ako blokovať
Janssen cookies
Cookies nevyhnutné pre základné účely webových stránok a funkcií Janssen Tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné pre správne fungovanie našich stránok. Tie nám umožňujú zabezpečiť bezpečnosť a efektívne doručenie našich stránkach. Cookie sme si stanovili pre tento účel je automaticky odstránený z prístroja po zatvorení prehliadača. Môžete zmeniť v Nastavenia svojho prehliadača, aby prijímal alebo odmietnuť tieto súbory cookie.
Cookies pre vylepšenie webových stránok Janssen Tieto súbory cookie pomôže zvýšiť výkon a použiteľnosť našich webových stránok. Preferencie je možné nastaviť (napríklad veľkosť písma alebo jazykové preferencie). Cookie sme si stanovili pre tento účel je automaticky odstránený z prístroja po zatvorení prehliadača. Môžete zmeniť v Nastavenia svojho prehliadača, aby prijímal alebo odmietnuť tieto súbory cookie.
Cookies iných spoločností
Sledovacie technológie Google Analytics Tieto cookies sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú naše stránky. Cookies informácie v anonymnej forme, vrátane počtu návštevníkov na stránkach, kde si návštevníci prišli na miesto od a stránok, ktoré navštívili. Niektoré cookies stanovených pre tento účel sú automaticky odstránené z prístroja po zatvorení prehliadača. Iní môžu trvať po dobu až 24 mesiacov od vašej poslednej návštevy našich stránok. Môžete si zvoliť pomocou
Google Analytics
Funkčnosti webových stránok a technológie YouTube Ak je k dispozícii, tieto cookies sú používané na zabezpečenie funkčnosti na našich webových stránkach, ktorý je dodávaný tretími stranami. Bez týchto súborov cookie, nebudú určité funkcie webových stránok je k dispozícii pre našich návštevníkov. Údaje získané pomocou našich poskytovateľov služieb na tento účel môžu byť zdieľané na anonymnom základe s tretími stranami, a môžu byť použité pre cielené reklamné účely. YouTube používa Adobe Flash súbory (alebo "Flash cookies") pre tento účel. Tie sú uložené na dobu neurčitú na vašom zariadení, ale možno odstrániť podľa pokynov pre blokovanie. Ďalšie cookie stanovenej YouTube pre tento účel môže trvať po dobu až 8 mesiacov odo dňa vašej poslednej návštevy našich stránok. Nastavenie u spoločnosti
Adobe
YouTube