KONFERENCIA

19. septembra 2017 sa konala prvá konferencia o hodnote zdravotnej starostlivosti pre pacientov s hemato-onkologickými ochoreniami na Slovensku.

Záštitu nad odborným podujatím prevzal prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Na konferencii diskutovalo viac ako 50 odborníkov o tom, ako efektívne štát nakladá s finančnými prostriedkami na zdravotnú starostlivosť, ale aj o tom, na čo má pacient právo v systéme sociálneho zabezpečenia.

Podkladom pre diskusiu bola jedinečná analytická štúdia, ktorej autorom je prof. PhDr., Róbert Babeľa, PhD., MBA, vedúci Ústavu zdravotníckych disciplín Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Odborná štúdia poskytla pohľad na náklady na liečbu pacienta spôsobené diagnózou mnohopočetný myelóm za prvých 12 mesiacov terapie. Viac informácií o výsledkoch štúdie nájdete v Policy paper.

Dokumenty

Policy paper

Prípad rakoviny krvi

Prístupy k celkovému výpočtu nákladov zdravotnej starostlivosti sa rôznia. Základom pre našu analýzu sú medzinárodné štúdie z karentovaných vedeckých publikácií.

Policy paper na stiahnutie >


Príbeh Martina

Diagnóza mnohopočetný meylóm

Som drevorubač a už nie som najmladší. Bol som si istý, že bolesť chrbta je kvôli práci. Čakal som, či prestane. Keď sa to už nedalo zniesť, šiel som k lekárovi.

Príbeh na stiahnutie >

Video z konferencie