MIESTA POMOCI

 • 01 Národný Onkologický Ústav

  Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ, Klenová 3019/1, 833 10 Bratislava

 • 02 UNB - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

  Klinika hematológie a transfúziológie LFUK, SZU a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

 • 03 Univerzitná Nemocnica Martin

  Klinika hematológie a transfúziológie, Kollárova 2, 036 59 Martin

 • 04 Fakultná Nemocnica s poliklinikou Nitra

  Hematologické oddelenie, Špitálska 6, 950 01 Nitra

 • 05 Fakultná Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

  Hematologické oddelenie, Námestie Ludvíka Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

 • 06 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

  Klinika hematológie a onkohematológie, pracovisko Trieda SNP 1, 041 66 Košice

 • 07 Fakultná Nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov

  Oddelenie klinickej hematológie, Jána Hollého 14, 081 81 Prešov