Je ťažké bojovať s neviditeľným ochorením

Odhaľme rakovinu krvi

Je ťažké bojovať s neviditeľným ochorením. Odhaľme spolu onkologické ochorenia krvi. Podeľte sa o svoj príbeh.


Novinky

Psychologická podpora pre pacientov s rakovinou krvi

 

Video prináša pohľad psychologičky na prežívanie šoku z diagnózy, ako aj skúsenosti pacientov, ktorým psychologické poradenstvo pomáha ľahšie znášať prežívanie onkologického ochorenia.
Video bolo pripravené v spolupráci s PhDr. Andreou Križanovou, PhD., ktorá pôsobí v Lige proti rakovine.

Pozrite si video >

Príbeh Zuzany – diagnóza mnohopočetný myelóm

 

Pozrite si príbeh Zuzany, ktorá hovorí o svojich problémoch na ceste k liečbe mnohopočetného myelómu, ale aj o tom, ako sa dá ochorenie lepšie zvládať s pomocou rodiny a podpory pacientskeho združenia.

Pozrite si video >

Život s diagnózou rakovina krvi

 

Video popisuje príbeh Maroša a Mirky, ktorí hovoria o svojich problémoch na ceste k liečbe rakoviny krvi. V osobných výpovediach poukazujú na možné riešenia ako ochorenie lepšie zvládať s pomocou rodiny, pacientov a podpory pacientskych združení.

Pozrite si video >

Búrame mýty o rakovine krvi

 

Video poskytuje pacientom a ich blízkym informácie o rakovine krvi. Jeho cieľom je zjednodušiť hľadanie overených informácií o najčastejších typoch rakoviny krvi ako sú leukémie, lymfómy a mnohopočetný myelóm. Video bolo pripravované v spolupráci s MUDr. Evou Mikuškovou, PhD. a Doc. MUDr. Ľubošom Drgoňom, CSc., MHA.

Pozrite si video >

Svetový deň boja proti rakovine

Liga proti rakovine

4. február je už tradične známy ako Svetový deň proti rakovine. Zvyšujúci sa počet onkologických pacientov na Slovensku je dôvodom, prečo chce Liga proti rakovine upriamiť pozornosť na možnosti, ako môžeme predchádzať alebo znížiť riziko vzniku onkologických ochorení.

Leták na stiahnutie >

Globálny prieskum u lymfómových pacientov 2018 je spustený!

Lymfoma Slovensko

Pacienti a rodinní príslušníci, podeľte sa o vašu skúsenosť s ochorením a liečbou a vyplňte tento DOTAZNÍK. V roku 2016 tento dotazník vyplnili pacienti zo 72 krajín, toto je po prvýkrát, čo sa do neho zapája aj Slovensko.

Viac informácií >

Odhaľme rakovinu krvi

 

Prvá konferencia o hodnote zdravotnej starostlivosti pre pacientov s hemato-onkologickými ochoreniami na Slovensku.

Viac informácií >

Varovné príznaky ochorení krvi

Hematologický pacient

Prvé príznaky hematologických ochorení sú často neurčité, a tak im pacienti (a žiaľ niekedy aj ich lekári) nevenujú dostatočnú pozornosť. Včasné stanovenie diagnózy je však kľúčové pre úspech liečby.

Pozrite si video >

Sieť psychológov

Liga proti rakovine

Liga proti rakovine poskytuje bezplatné služby psychológov pre pacientov a rodinných príslušníkov.

Zoznam psychológov >

Sprievodca právami pacienta

AOPP

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) pripravila informačnú brožúru, ktorá má pomôcť pacientom zorientovať sa v ich právach v zdravotnej a sociálnej oblasti.

Viac informácií >

Paliho príbeh

Lymfoma Slovensko

Príbeh Paliho, športovca - boxera, no zároveň aj lymfómového pacienta, ktorý upozorňuje na dôležitosť včasnej diagnostiky lymfómu.

Pozrite si video >

Lymfóm a rodičovstvo

Lymfoma Slovensko

Projekt Lymfóm a rodičovstvo sa snaží upozorniť a zlepšiť informovanosť mladých onkopacientov o možnostiach zachovania plodnosti pred liečbou.

Pozrite si video >

Nové číslo časopisu Krvinka

Hematologický pacient

Štvrtá tohtoročná Krvinka bude venovaná liečbe v zahraničí a právam pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nebudú chýbať príbehy pacientov, úspešný prípad z právnej poradne a novinky z nášho združenia.

Publikácia na stiahnutie >